Veterinarska bolnica Poreč

Welness plan za odraslu mačku

Mačke izuzetno dobro skrivaju svoje osjećaje osobito bol. Zato je neobično važno osigurati im povremene preglede kako bi se na vrijeme moglo intervenirati. Potpuni klinički pregled je vrlo važan za  mačku.  Ovim načinom   moći ćemo prosuditi o njenom zdravlju jer ona zasigurno neće pokazati znakove bolesti.

Što wellness
plan sadrži?

Potpuni klinički pregled obuhvaća

  • Pregled vanjskog zvukovoda
  • Pregled očiju
  • Rektalnu pretragu
  • Pregled usne šupljine
  • Savjeti za pravilnu hranidbu
  • Pretragu kože
  • Palpaciju abdomena
  • Kliničku pretragu srca i pluća

Cijepljenje

Wellness plan za odrasle mačke  obuhvaća  zaštitu cijepljenjem protiv opasnih i neizlječivih virusnih bolesti poput mačje leukemije,  panleukopenije i bjesnoće.

Pretraga na parazite

Wellness plan obuhvaća i dvije pretrage na parazite godišnje.

Liječenje parazita

Ako je to potrebno obuhvaća i dvokratno liječenje.

Njega zubi

Plan obuhvaća i dvokratan godišnji pregled usne šupljine.

hrCroatian